Skolų vadybininkas

Skolų išieškojimo paslaugos

Skolų vadybininko nuoma

Įmonėms, kurios neturi darbuotojų atsakingų už skolų administravimą


Atsiskaitymų valdymas, priminimai apie artėjančius mokėjimus ar įsiskolinimus klientams Jūsų įmonės vardu visomis ryšių priemonėmis, taip pat fiziniais skambučiais skolininkams. Visą darbą, susijusį su atsiskaitymų kontrole ir skolų išieškojimu, atliks mūsų priskirtas darbuotojas. Jums daugiau nebereikės rūpintis skolomis, mes atliksime visus darbus greitai ir profesionaliai. Įvertinę Jūsų kliento finansinę padėtį, pateiksime rekomendacijas ikiteisminiam ar teisminiam skolų išieškojimui, tai užtikrins efektyviausią pradelstų mokėjimų susigrąžinimą. Skambučio skolininkui metu surinksime visą Jums reikalingą informaciją, susijusią su kliento atsiskaitymu.

Jums nebereikės

Samdyti brangiai kainuojančių darbuotojų
Pirkti brangių skolininkų duomenų bazių
Rinkti informacijos apie įmonių atsiskaitymų patikimumą
Patiems rengti teisinių dokumentų
Sekti Jūsų klientų finansines būkles
Nepatirsite jokių papildomų ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų

Greitai ir profesionaliai atgausime Jūsų pinigus

Susisiekite su mumis